engineering & lasertechnology
VH Consult lasertechnology &qmp; engineering

Ingenieursbureau voor engineering & lasertechnologie

Customized solutions for integrated production

Engineering is het voertuig voor vernieuwing in ontwerp en productie.

Het jaar 2017 is al weer een half jaar oud.
Nu is de tijd van de vakanties aangebroken en is het ook tijd alle gemaakte plannen nog eens tegen het licht te houden.
Daar is ook rust voor nodig en ervaring met goede kennis van mogelijkheden in het ontwerp. In het bijzonder is de wijze van verbinden van onderdelen maatgevend voor het resultaat.
Een goede automatisering in positionering versterkt een technisch goed ontwerp.
Met hulp van beeldverwerking is de vorm en positie te definiëren: de software bepaalt vervolgens de afloop van het lassen, het lijmen, samengevat: bereidt de volgende processtappen voor.

Kwaliteitshandhaving, of kwaliteitsborging, blijkt in de toenemende mate een belangrijke eis te zijn, voor zowel kwaliteitsmeting als borging van kwaliteit tegenover de afnemer: integreer geautomatiseerde productie met borging is en blijf bij voortduring voldoen hoge eisen van kwaliteit.

Evenals in 2016 willen wij als jury‐lid in 2017 bijdragen aan de Wim‐van‐der‐Hoek prijs, de prijs voor DDP-waardig eindstudiewerk.
De over de afgelopen jaren ingestuurde en beoordeelde eindstudies tonen de kwaliteit van Nederlandse opleidingen.
Binnenkort komen weer de vragen aan Hogescholen en Universiteiten om een selectie te maken uit de beoordeelde afstudeerwerken voor 7 september aanstaande en bij de jury bekend te maken.
De uitreiking van de Wim‐van‐der‐Hoek‐Prijs volgt op donderdag 16 november 2017.

Engineering, het ontwerpproces, blijft het voertuig voor geïntegreerde productie en productiesystemen.

VH Consult wenst u een goede voortzetting in 2017.

VH Consult

Skelte van Aysmastrjitte 10
NL-8744 EP Schettens
Telefoon +31 (0)517-531468
Mobile +31 (0)6-22511930
E-mail: vogelesang@vhconsult.nl

Wouter L. Vogelesang

Schettens is de ontwikkelingslocatie van Fryslân
Het is ook het koerijkste dorp uit de wijde omgeving.