engineering & lasertechnology
VH Consult lasertechnology &qmp; engineering

Ingenieursbureau voor engineering & lasertechnologie

Customized solutions for integrated production

Engineering is het voertuig voor vernieuwing in ontwerp en productie.

2017 gaat het laatste kwartaal in.
De technische beurzen laten veel nieuws zien. Het levert discussies als: heb je zus of zo gezien? En vervolgens: kunnen we dat niet ook, maar zo-en-zo doen?
Dit roept vragen op als:

  • kan de ROI nu beter worden? of:
  • past het in de bedrijfsplannen? of:
  • wat vraagt de markt? of:
  • enz.

In de markt is traceability een veel besproken onderwerp.
Belangrijk is daarom de stabiliteit in de productie, die meest een goede automatisering vraagt.
De daaropvolgende vraag is hoe dat te bewerkstelligen.
Beeldverwerking kan vorm en positie definiëren en geeft zo een bijna onzichtbare hulp.

In de toenemende mate neemt belang voor de afnemer toe om de producten in een geïintegreerde omgeving van automatisering en kwaliteitsborging tot stand te zien komen.

En nu nog iets heel anders: in 2017 nemen wij, evenals in 2016, als jury‐lid deel aan het beoordelen van studies in het TU4 kader voor de Wim‐van‐der‐Hoek prijs, de prijs voor werktuigbouwkundig en DDP-waardig eindstudiewerk.
Voor 2017 zijn er inmiddels 9 inzendingen ontvangen.

Engineering, het ontwerpproces, blijft het voertuig voor geïntegreerde productie en productiesystemen.

VH Consult wenst u een goede voortzetting van 2017 toe en tevens al een goede blik op 2018.

VH Consult

Skelte van Aysmastrjitte 10
NL-8744 EP Schettens
Telefoon +31 (0)517-531468
Mobile +31 (0)6-22511930
E-mail: vogelesang@vhconsult.nl

Wouter L. Vogelesang

Schettens is de ontwikkelingslocatie van Fryslân
Het is ook het koerijkste dorp uit de wijde omgeving.